Zmiana organizacji ruchu w okresie Wszystkich Świętych

Od jutra (30.10) do poniedziałku (2.11) nastąpi zmiana organizacji ruchu przy tyskich cmentarzach.

Na ulicy Cmentarnej i Nowokościelnej od 30 października do 2 listopada, a na ulicy Kościelnej od 31 października będzie prowadzony ruch jednokierunkowy.
Na parkingu przy cmentarzu centralnym (od ul. Oświęcimskiej) ustawione zostaną znaki informujące o miejscach zatrzymywania się i postoju taksówek. Na tej samej ulicy staną dwa znaki „zakazu zatrzymywania się” z tabliczkami „Nie dotyczy autobusów MZK”, znaki „zakazu skrętu w lewo” (przed skrzyżowaniem z ulicą Bratków), a na wjeździe do ulicy Bratków znak „nakaz jazdy w prawo za znakiem”.
Na ulicy Jaskrów w rejonie posesji nr 44 i 62 staną znak zakazu zatrzymywania.

1 listopada w czasie kierowania ruchem przez policję na skrzyżowaniu ulic Katowickiej, Mikołowskiej i Oświęcimskiej sygnalizacja świetlna będzie włączona w tryb „żółte migowe”. Na ulicy Beskidzkiego i Goździków pojawią się tablice objazdowe kierujące do cmentarza komunalnego.