V Kobiórski Nocny Rajd Rowerowy

W najbliższą sobotę, tj. 25 lipca o 18:00 z parkingu przy ul. Centralnej 1 (restauracja „Pod Sikorą”) wyruszy V Kobiórski Nocny Rajd Rowerowy, który zorganizowany został przez Kobiórską Inicjatywę Kulturalną.


Trasa, którą zaplanowano, obejmuje przejazd przez Piasek do Pszczyny. Nad jeziorem w Łące w klubie Magadaskar będzie chwila na odpoczynek, a następnie rowerzyści powrócą do Kobióra.
Uczestnicy rajdu, na zakończenie, w pubie Orient będą mogli napić się czegoś zimnego i zjeść kiełbaskę z grilla w promocyjnej cenie.

Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w jego trakcie.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rajdzie tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

Organizatorzy przypominają o oświetleniu roweru! Odblaski będą rozdawane za darmo tuż przed startem rajdu.