Strefa płatnego parkowania – nowe zasady


W najbliższym czasie zmienią się zasady parkowania w mieście – w większości stref za postój opłaty trzeba będzie uiszczać w parkomatach, a nie jak odbywało się to do tej pory – u inkasentów. Zmiany wiążą się bezpośrednio z wdrażaniem Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP) – wspólnego projektu 21 gmin aglomeracji katowickiej oraz KZK GOP.

W mieście pojawiło się łącznie 19 parkomatów – od najbliższego poniedziałku (2.11) kierowcy, którzy zaparkują swój samochód w strefie płatnego parkowania właśnie w nich uregulują opłaty.

W dwóch miejscach strefy (ul. Cyganerii i ul. Bałuckiego) opłaty pobierane będą w dalszym ciągu przez inkasentów. W sytuacji, gdyby inkasenta nie było, opłatę należy uiścić w najbliższym parkomacie.

Proces dokonania opłaty w parkomacie ŚKUP jest bardzo prosty.
Użytkownik dokonuje wyboru czasu parkowania, a następnie wskazuje jaką formę płatności wybiera (gotówka/karta ŚKUP) i podaje numer rejestracyjny zaparkowanego samochodu. Po zatwierdzeniu numeru rejestracyjnego kierowca dokonuje płatności, w przypadku nadpłaty parkomat wyda resztę i wydrukuje bilet parkingowy.
Bilet musi zostać umieszczony wewnątrz pojazdu, za przednią szybą, w sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz.

Płatności można dokonywać gotówką, ale wyłącznie monetami (nominały: 10, 20, 50 groszy, 1, 2, 5 złotych) i oczywiście przy użyciu karty ŚKUP.

Parkując w tyskich strefach płatnego parkowania (w mieście jest ich osiem) pierwsze pół godziny postoju kosztuje złotówkę – to nowość, ponieważ do tej pory trzeba było od razu zapłacić za godzinę z góry. Wysokość pozostałych opłat nie uległa zmianie – godzina postoju to 2 złote, druga godzina 2.40 zł, trzecia 2.80 zł, a od czwartek do każdej kolejnej znów 2 złote.

Jeżeli osoba, która zaparkowała samochód nie uiściła opłaty za postój w strefie płatnego parkowania, zobowiązana jest do dokonania opłaty dodatkowej w wysokości 25 złotych w czasie 7 dni, licząc od dnia nieuiszczenia opłaty. Przegapiając bądź świadomie nie płacąc opłata wzrasta o kolejne 25 złotych – czyli łącznie jest to już 50 złotych. Wpłat należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach bądź w siedzibie MZUiM.

Aby odebrać kartę ŚKUP należy udać się do Punktu Obsługi Klienta, które zlokalizowane są przy ul. Konfederatów Barskich 19 i ul. Dąbrowskiego 87.

Karta mieszkańca i karta pojazdu elektrycznego

Osoby, które mieszkają w budynkach przyległych do strefy płatnego parkowania mogą złożyć wniosek o wydanie karty mieszkańca.

Zarówno karta mieszkańca, jak i karta pojazdu elektrycznego wydawana jest na wniosek złożony w MZUiM wraz z kserokopią dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego i dokumentu, który potwierdza prawo do dysponowania pojazdem (w przypadku, kiedy wnioskodawca nie jest właścicielem).
Karta taka uprawia do nieograniczonego postoju na wyznaczonych miejscach w ramach danej strefy na korzystnych zasadach. Do tej pory mieszkańcom zameldowanym pod tym samym adresem wydawano wyłącznie jedną kartę, teraz przysługiwać będą dwa egzemplarze.

Karta mieszkańca, dla pierwszego pojazdu, która obowiązuje przez miesiąc kosztuje 15 złotych, kwartalna – 40 złotych, półroczna 75 złotych, a roczna 140 złotych. W przypadku drugiego samochodu abonament miesięczny to 20 złotych, kwartalny 50 złotych, półroczny 80 złotych, a roczny 150 złotych.

Posiadacz karty mieszkańca, który parkuje poza obszarem wskazanym na karcie, zobowiązany jest do wniesienia opłaty za postój na zasadach ogólnych.

W dalszym ciągu zwolnieni z opłat za postój są mieszkańcy miasta, którzy korzystają z pojazdów posiadających elektryczny układ napędowy, których emisja CO2 nie przekracza 100g/km.
Warunkiem jest posiadanie karty pojazdu elektrycznego.