Przestrzeń dla Sztuki – warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Miejskie Centrum Kultury zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę o sztuce, na cykl warsztatów percepcji sztuki

Zajęcia w głównej mierze kierowane są do osób, które wiążą swoją przyszłość z kontynuacją nauki na uczelniach artystycznych i humanistycznych. Osoby, które interesują się sztuką – również będą mile widziane.

Przestrzeń dla Sztuki to okazja do spotkania, w trakcie którego wszyscy uczestnicy włączą się w dyskusję na tematy szeroko związane ze sztuką, jej odbiorem, odniesieniem do współczesności.

Warsztaty prowadzone są przez Piotra Kumora, który przedstawi różnorodność interpretacji i postrzegania sztuki. Spotkania są bezpłatne, a zainteresowani będą spotykać się w czwartki o 17:00, raz lub dwa razy w miesiącu. Miejscem spotkań będzie Miejskie Centrum Kultury w Tychach.

Każde zajęcia poświęcone będą innemu zagadnieniu. Aby wziąć w nich udział należy zapisać się dzwoniąc pod numer (32)-327-02-90.

Harmonogram spotkań
8.10.2015 – Percepcja rzeczywistości a percepcja sztuki,
22.10.2015 – Miejsce i znaczenie symbolu w sztuce,
5.11.2015 – Zrozumieć płótno – moc malarstwa,
19.11.2015 – Jakim językiem mówi film?
3.12.2015 – Poezja nie musi być nudna,
17.12.2015 – Świadomy i podświadomy odbiór muzyki,
28.01.2016 – Kolor i barwa w sztuce,
11.02.2016 – Teatr jako sztuka dla pięciu zmysłów,
10.03.2016 – Rzeźba czyli trójwymiarowa sztuka plastyczna,
7.04.2016 – Performance czy happening?
21.04.2016 – Taniec czyli przejaw kultury,
5.05.2016 – Artysta jako dzieło,
19.05.2016 – Przenikanie motywów w sztuce,
9.06.2016 – Sztuka jako spotkanie.