MZK Tychy poszukuje osoby do badań napełnień autobusów

Od 6.10 do 5.11 Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach prowadzić będzie badania dotyczące napełnienia w środkach komunikacji miejsc.
Poszukiwane są więc osoby, które odpłatnie chciałyby wziąć udział  badaniach.

„Testerami” mogą być uczniowie, którzy ukończyli 18 rok życia, studenci oraz osoby, które pracują i których wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy wynosi co najmniej wynagrodzenie minimalne w Polsce.
Badania napełnień przeprowadzane będę w autobusach i trolejbusach w całej sieci MZK Tychy od 6.10 do 5.11 we wtorki, środy i czwartki oraz dla linii E-2 i 33 w poniedziałki.
Wszyscy zainteresowani proszeni są o osobiste zgłaszanie się do siedziby MZK w Tychach, przy ul. Piłsudskiego 12, do pokoju nr 203.
Od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00-13:00 oraz w piątki od 7:00 do 11:00.
Zainteresowani zostaną wówczas poinstruowani o sposobie przeprowadzania badań i będą mogli pobrać arkusze do liczeń.
Ilość miejsc ograniczona!