IV Tęczowy Konkurs Jednego Wiersza

„Tęcza” - Spółdzielczy Dom Kultury zaprasza wszystkich poetów do udziału w czwartej edycji Tęczowego Konkursu Jednego Wiersza.

Konkurs skierowany jest dla młodzieży powyżej 16 roku życia oraz do osób starszych, które nie zajmują się profesjonalnie twórczością literacką.
Organizatorzy chcą w ten sposób zachęcić zarówno do czytania, jak i pisania wierszy.

Aby wziąć udział w konkursie należy nadesłać jeden nigdzie nieopublikowany, ani nienagrodzony w żadnym z konkursów wiersz o dowolnej tematyce.
Prace w trzech egzemplarzach maszynopisu opatrzone godłem złożyć należy w SDK Tęcza, który mieści się przy al. Niepodległości 188.

Termin składania prac upływa 6 listopada 2015 roku.

Więcej informacji oraz regulamin uzyskać można w SDK.