Gramoffonowe Spotkania Wielokulturowe

Już dzisiaj (9 września) o 19:30 w Klubie Gramoffon, przy ul. Batorego 22 (wejście od ul. Bibliotecznej), odbędzie się kolejne Gramoffonowe Spotkanie Wielokulturowe.

Spotkania to doskonała okazja, żeby w międzynarodowym towarzystwie sprawdzić i udoskonalać soje umiejętności językowe.

W trakcie każdego spotkania poruszane są różnego rodzaje dyskusje.