Cennik "Parkuj i Jedź"

1. Opłata za korzystanie z parkingu dla osób posiadających pomarańczową taryfę.* Przy korzystaniu z parkingu przez pierwsze 12h – 0.00  zł.
2. Opłata za korzystanie z parkingu dla osób posiadających pomarańczową taryfę.* Za każde rozpoczęte kolejne 12h parkowania – 5.00 zł.
3. Opłata za korzystanie z parkingu dla osób przesiadających się na transport kolejowy (oraz posiadających czytelny bilet kolejowy inny niż pomarańczowa taryfa potwierdzający korzystanie z transportu kolejowego).* Przy korzystaniu z parkingu  przez pierwsze 12h – 2.00 zł.
4. Opłata za korzystanie z parkingu dla osób przesiadających się na transport kolejowy (oraz posiadających czytelny bilet kolejowy inny niż pomarańczowa taryfa potwierdzający korzystanie z transportu kolejowego).* Za każde rozpoczęte kolejne 12h parkowania – 5.00 zł.
5. Opłata za korzystanie z parkingu bez posiadania czytelnego i ważnego biletu kolejowego/pomarańczowej taryfy – 100.00 zł.
6. Opłata dodatkowa za zagubienie bądź zniszczenie karty parkingowej – 50.00 zł.
7. Opłata dodatkowa za pozostawienie pojazdu poza miejscem parkingowym ** – 100.00 zł.
8. Opłata dodatkowa za niezastosowanie się do polecenia obsługi parkingu lub innych osób upoważnionych – 100.00 zł.
9. Opłata za dodatkowy czas – wynikająca z przekroczenia limitu czasu (15 minut) przewidzianego na opuszczenie parkingu – 2 zł. za każdy rozpoczęty kwadrans.
10. Opłata za dodatkowy czas – wynikająca z przekroczenia limitu czasu (30 minut) przewidzianego na opuszczenie parkingu dla osób odwożących/przywożących pasażerów – 2 zł. za każdy rozpoczęty kwadrans.

* Użytkownicy uiszczający opłatę zgodnie z pozycją nr 1, 2, 3, 4 cennika muszą posiadać czytelny i ważny bilet kolejowy (tzn. potwierdzający fakt, iż Użytkownik po zaparkowaniu skorzystał z komunikacji kolejowej).

** Jeśli pojazd zagraża bezpieczeństwu lub utrudnia funkcjonowaniu parkingu, Obsługa parkingu jest uprawniona
do wezwania służb porządkowych i odholowania pojazdu na koszt Użytkownika.